OKTÓBER 2023

Tvorivé aktivity

Aj keď v kalendári sa jeseň prehupla už do ďalšieho mesiaca, naši seniori stále môžu tráviť čas vonku. Tentokrát sa venovali predovšetkým tvorivým aktivitám, aby mohla vzniknúť jesenná výzdoba, no niektorí dali prednosť opäť hrám, či časopisom alebo sa len tak vyhrievali na slniečku. Podstatné je, že všetci pookriali a v pokoji si vychutnávajú tú svoju jeseň života.

SEPTEMBER 2023

Športové hry na ihrisku

Posledné teplé septembrové dni sme s našimi seniormi využili na malý výlet na miestne ihrisko, kde sa mohli občerstviť a zároveň sa zapojiť do rôznych športových disciplín. Zabávali sa nosením loptičky na lyžičke, triafaním loptičiek do vedra, kopaním lopty na bránku, či zhadzovaním „kolkov“. Zapojili sa aj klienti na vozíku za pomoci asistentov, všetci sa dobre zabavili a po návrate si mohli vychutnať obed.

SEPTEMBER 2023

Jesenná prechádzka

Jeseň je k nám milosrdná, čo sa týka počasia a tak si naši seniori mohli spraviť vychádzku po dedine, pochutnať si na zmrzline alebo si len tak posedieť vonku na vzduchu.

SEPTEMBER 2023

Spoločenské hry v interiéri

Aj v chladnejšom počasí sa naši seniori vedia zabaviť. V priestoroch jedálne sme rozložili rôzne hry, z ktorých si mohli vybrať a následne tak trénovať svoje pamäťové kapacity, či jemnú motoriku.

SEPTEMBER 2023

Zábava pod altánkom

AUGUST 2023

Rozcvička vonku

V rámci pohybových aktivít sme pravidelnú rozcvičku premiestnili do vonkajšieho prostredia. Naši seniori sa radi rozhýbali na čerstvom vzduchu.

AUGUST 2023

17.8.2023-Návšteva našich seniorov v kostolíku v Križovanoch nad Dudváhom

Počas našej prechádzky sme sa zastavili aj v miestnom kostolíku, kde sa mohli naši seniori trošku stíšiť a poobzerať si interiér.

AUGUST 2023

17.8.2023-Prechádzka cez Križovany

Pekné letné počasie nám dáva šance využiť dni naplno a tak sme sa s našimi seniormi vybrali na prechádzku po dedine, ktorá je teraz ich domovom.

AUGUST 2023

14.8.2023-Na zmrzline

Po nejakom čase si naši seniori opäť vychutnávali ich obľúbenú pochúťku, ktorá v lete nesmie chýbať.

AUGUST 2023

4.8.2023-Deň otázok a odpovedí

Tento spôsob vzájomnej komunikácie majú naši seniori veľmi radi a aktívne sa aj zapájajú.

JÚL 2023

Prednáška "Dodržiavanie ľudských práv v ZpS a postup pri podávaní sťažností"

V rámci kvality sociálnych služieb sme poskytli našim seniorom oboznámenie sa s témou dodržiavania ľudských práv v zariadení pre seniorov a zároveň, ako je možné postupovať pri podávaní sťažností. Prednášku si pripravila naša pani riaditeľka a inštruktorky sociálnej rehabilitácie jej pomohli s prípravou vonkajšieho priestoru.

JÚL 2023

Petang v areáli nášho zariadenia

Spoločenskú hru petang si naši seniori obľúbili a tak sme v rámci socializácie a aktivizácie usporiadali turnaj v areáli našej záhrady. Klienti sa veľmi dobre zabavili, rozhýbali a veríme, že to nebolo naposledy, kedy si túto hru zahrali.

JÚL 2023

Pohybové aktivity

Návštevu miestneho ihriska využili zdatnejší seniori aj na to, aby sa poriadne rozcvičili. Muži neodolali možnosti zahrať si futbal a ženy zvolili petang – výbornú spoločenskú hru, ktorá je vhodná pre akýkoľvek vek a pochádza z Francúzska. Tí, ktorí už toľko nevládzu sa s radosťou pozerali a povzbudzovali súťažiacich.

JÚL 2023

Piknik na ihrisku

Teplé dni našich seniorov nabíjajú novou energiou a tak naše inštruktorky sociálnej rehabilitácie pripravili ďalšiu aktivitu – prechádzku na miestne ihrisko spojenú s piknikom. Seniori sa potešili zmene prostredia, pochutnali si na pripravenom občerstvení a utužili vzájomné vzťahy rozhovormi a úsmevmi.

JÚN 2023

Na zmrzline

Konečne sa leto ukazuje v plnej kráse a tak sme so seniormi vyrazili na najobľúbenejšiu letnú pochúťku-zmrzlinu. Počas presunu si jeden druhému pekne pomáhali za asistencie našich sociálnych inštruktoriek a potom si už len vychutnávali zaslúženú studenú odmenu.

JÚN 2023

Spoločenské hry

Počasie nás obdarúva teplými a slnečnými dňami, preto naši seniori môžu pookriať vo vonkajších priestoroch nášho zariadenia. Viacerí sa rozhodli aktivizovať hraním rôznych spoločenských hier, iní uprednostnili debatu alebo oddych na lavičke. Nezabudli sme samozrejme na pitný režim, k dispozícii pre každého bola čerstvá voda v pripravených nádobách.

JÚN 2023

Deň otcov

Aj tento rok sme si s našimi seniormi pripomenuli Deň otcov. Seniori si v rámci aktivít nacvičili rôzne piesne, ktoré sme si spoločne všetci zaspievali. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie si pre seniorov pripravili kvíz, pri ktorom si museli pospomínať na staršie názvy a pomenovania rôznych vecí a mali za úlohu ich preložiť do dnešného jazyka. Nakoniec sme to trošku otočili naopak a skúšali sme, ako sa naši seniori orientujú v nových moderných pomenovaniach a či vedia, čo znamenajú. Počasie nám prialo a strávili sme tak príjemné chvíle radosti a spolupatričnosti, ktoré sme zakončili chutným obedom od našich kuchárov.

MÁJ 2023

Deň matiek

Na pripomienku dňa matiek sme našich seniorov potešili vystúpeniami miestnej folklórnej skupiny a detí z miestnej materskej škôlky.

APRÍL 2023

Protipožiarny nácvik

V našom zariadení veľmi dbáme na bezpečnosť klientov a zamestnancov, preto pravidelne nacvičujeme situácie ako sa správať v prípade požiaru a edukujeme našich seniorov o význame prevencie pred požiarom s ukážkou funkcie hasiacich prístrojov.

APRÍL 2023

Pravidelné cvičenie

Okrem jemnej motoriky si treba pravidelne precvičiť celé telo a ponaťahovať všetky kosti, čo je v seniorskom veku veľmi dôležité pre udržanie čo najdlhšej samostatnosti v mobilite klientov a naše zariadenie samozrejme dbá, aby klienti boli mobilní čo najdlhšie, ako im to dovoľuje ich zdravotný stav.

APRÍL 2023

Kvetná nedeľa

Do Veľkej Noci nám chýba už len týždeň, preto naši seniori v rámci dodržania tradícií ozdobili veľkonočné ratolesti s vajíčkami, ktoré si sami vyrobili a ešte si k tomu aj zaspievali.

MAREC 2023

Príprava na Veľkú Noc

Veľká Noc sa blíži a tak sa naši seniori dali na pletenie šibákov. Naše šikovné inštruktorky im všetko vysvetlili, seniori si tak opäť precvičili motoriku rúk a nakoniec sa tešili zo siedmych upletených šibákov.

MAREC 2023

Tvorenie k Veľkej Noci

V rámci voľnočasových aktivít naši seniori tvorili výrobky a výzdobu k Veľkej Noci. Jemnú motoriku si trénovali vytváraním stojanov na vajíčka, zajačikov z ponožiek, farbením orechových škrupín, či maľovaním obrázkov. Niektorí uprednostnili oddych formou sledovania komédie v televízii.

JANUÁR – JÚN 2023

Pravidelná duchovná starostlivosť

V rámci duchovnej starostlivosti miestny pán farár o.Maroš Lovič spovedá našich klientov a slúži svätú omšu v priestoroch kaplnky nášho zariadenia pravidelne aspoň raz za mesiac a niekedy ho nahradí aj iný kňaz, ako napríklad pri svätej omši k Veľkej Noci.

DECEMBER 2022

Vianočné posedenie

Stretnutie našich seniorov na Štedrý deň v jedálni zariadenia je spojené so slávnostnou svätou omšou a s návštevou miestnej pani starostky, poslancov a riaditeľky zariadenia. Po duchovnom programe nasleduje príhovor pani starostky i riaditeľky, odovzdávanie vianočných darčekov a všetko sa zavŕši slávnostným obedom, kde nechýba zemiakový šalát, ryba a výborná polievka.

DECEMBER 2022

Nácvik spevu na Vianoce

Príprava na Vianoce sa nesmie zanedbať a preto naši seniori nacvičili zopár kolied, ktorými obveselili nielen seba, ale aj tých, ktorí spievať nevládzu.

DECEMBER 2022

Mikuláš

Ako každý rok, ani teraz Mikuláš nezabudol na našich seniorov a zasa ich raz potešil sladkými balíčkami.

OKTÓBER 2022

Mesiac úcty k starším

Október je mesiac, kedy si zvlášť uctievame starkých a seniorov, preto sme pre našich klientov pripravili vystúpenie folklórnej skupiny z neďalekej dediny Opoj.

AUGUST 2022

Pravidelná duchovná starostlivosť - spoveď a sv.omša

Naše zariadenie zabezpečuje pre svojich klientov pravidelnú duchovnú starostlivosť formou spovede a svätej omše. Zabezpečuje ju miestny kňaz, ktorý najprv vyspovedá chodiacich klientov a potom odslúži svätú omšu, pri ktorej sa im prihovorí v kázni a samozrejme im podá sväté prijímanie. V rovnakom čase druhý kňaz z neďalekej obce vysluhuje sviatosť zmierenia, prípadne sviatosť pomazania chorých a požehnáva ležiacich klientov na oddelení. O túto službu je zo strany klientov vždy veľký záujem.

AUGUST 2022

Výsledky tvorivej činnosti našich klientov

AUGUST 2022

Aktivity s klientami

Cez letné (ale aj zimné) mesiace naši klienti takmer každý týždeň vyrábajú rôzne výrobky na precvičenie motoriky rúk, sústredenosti a trpezlivosti. Naše inštruktorky zabezpečujú materiál a klienti sa nakoniec tešia zo svojich výtvorov, ktoré mnohokrát podarujú svojim drahým.

JÚN 2022

Deň otcov

Ani tento rok sme nezabudli na našich mužov a otcov a k ich dňu sme pripravili vystúpenie s verklíkom doprevádzané spevom. Samozrejme, že aj naše klientky sa zúčastnili a rozveselili.

JÚN 2022

Spievanie-ďalšia forma aktivizácie

Okrem iného aktivizujeme našich klientov aj formou spevu a hry na jednoduché hudobné nástroje. Naša šikovná inštruktorka sociálnej rehabilitácie ich doprevádza gitarou a pripravuje texty piesní.

JÚN 2022

Dobrá nálada nám nechýba

Na rozveselenie nám opäť prišli zaspievať a zahrať miestni speváci.

MÁJ 2022

Po prechádzke vždy chutí

Po prechádzke všetkým zúčastneným vyhladlo a preto sa s chuťou pustili do pripraveného obeda v našej jedálni.

MÁJ 2022

Prechádzka po okolí

Posilnení zmrzlinou využili naši seniori pekné počasie na prechádzku po okolí.

MÁJ 2022

V teple nám chutí zmrzlina

Akonáhle nám to počasie dovolilo, naši seniori využili šancu na prechádzku a znova si pochutnali na zmrzline.

MÁJ 2022

Deň matiek - konečne sa môžeme bez rúšok nadýchnuť a slobodne zabávať

S teplejším počasím prišlo uvoľnenie a tak sme opäť mohli našich seniorov potešiť vystúpeniami detí z MŠ a miestnych spevákov, aby sme si pripomenuli Deň matiek. Detičky vyrobili a odovzdali našim klientkám krásne srdiečka.

APRÍL 2022

K Veľkej Noci nám prišli zaspievať deti z obecnej MŠ

Našich seniorov prišli potešiť deti z miestnej materskej škôlky. Keďže opatrenia proti Covid-19 stále trvajú, celá návšteva prebehla len vo vonkajších priestoroch a v dostatočnej vzdialenosti, aby nebol nikto ohrozený.

DECEMBER 2021

Odovzdávanie darčekov v rámci projektu "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok"

V decembri sme obdržali od koordinátorky projektu darčeky pre našich seniorov, avšak kvôli opatreniam sme museli počkať nejaký čas, ale nakoniec každý dostal kúsok lásky v podobe drobných prezentov.

JÚN 2021

Deň otcov - aj takto sa vieme zabávať

Uvoľnené opatrenia nám dovolili usporiadať a pripomenúť si Deň otcov. Pozvali sme domácich spevákov, ktorí našim seniorom zahrali a zaspievali rôzne piesne, aby sa rozveselili a zaspomínali na svoje mladé časy.

JÚN 2021

Na zmrzline-prvá vychádzka po uvoľnení opatrení

Po náročných časoch prišlo konečne k uvoľneniu opatrení a naši klienti mohli spoločne ísť na zmrzlinu. Všetci si pochutnali a dúfajú, že si to budú môcť čoskoro zopakovať.

DECEMBER 2020

Mikuláš

Mikuláš prišiel, navštívil a potešil ležiacich aj chodiacich klientov balíčkami. Pochválil aj vianočnú výzdobu, na ktorej spolupracovali aj naši klienti.