Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom zverejňovalo do 31.3.2022 všetky svoje zmluvy cez verejný portál Ministerstva spravodlivosti SR, podľa zákona č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Od 1.4.2022 sú zmluvy, na základe zmeny Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, zverejňované v Centrálnom registri zmlúv.

 

Shopping Basket