Zariadenie pre seniorov Križovany nad Dudváhom zverejňuje všetky svoje zmluvy cez verejný portál Ministerstva spravodlivosti SR, podľa zákona č. 200/2011 Z.z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákon.
Shopping Basket