ADRESA

Zariadenie pre seniorov
Križovany nad Dudváhom 54
919 24 Križovany nad Dudváhom 
IČO: 00611948
DIČ: 202 11 80 964

TELEFÓN

office
+421 33 5584 260
ošetrovňa - sestry,
obytná časť budovy

+421 33 5584 152 

E-MAIL

všeobecný kontaktný mail
ek@zpskrizovany.sk

Sociálno-ekonomický úsek

Ing. Stanislava Štefunková zástupkyňa riaditeľky a vedúca sociálno-ekonomického úseku
+421 33 5584 260
Bc. Kristína Kráľovičová sociálno-ekonomická pracovníčka
+421 33 5584 260
Mgr. Oľga Nováková sociálna pracovníčka
+421 33 5584 260
Slávka Polláková inštruktorka sociálnej rehabilitácie
+421 33 5584 260
Daniela Tóthová sociálno-ekonomická pracovníčka a inštruktorka sociálnej rehabilitácie
+421 33 5584 260
Zuzana Javorová inštruktorka sociálnej rehabilitácie
+421 33 5584 260
Bc. Miroslava Ježová sociálno-ekonomická pracovníčka
+421 33 5584 260

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Bc. Darina Ančová vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku a 2.zástupkyňa riaditeľky
+421 33 5584 260
Edita Kuligová administratívna pracovníčka, hospodárka
+421 33 5584 260

Údržba

Dušan Šajbidor údržbár
Jozef Michalka údržbár
René Kráľovič údržbár

Personálne a mzdové oddelenie

Elena Solíková pracovníčka PaM
+421 33 5584 260

Stravovacia prevádzka

Ing. Mária Švecová vedúca stravovacej prevádzky
+421 33 5584 260
Gabriela Vráblová poverená vedením kuchyne
+421 33 5584 260

Opatrovateľský úsek

Petronela Nerádová vedúca opatrovateľského úseku
+421 33 5584 152
Zuzana Pisaríková denná opatrovateľka
+421 33 5584 152
Ošetrovňa stála služba
+421 33 5584 152
+421 902 721 218

Riaditeľka

PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD. riaditeľka zariadenia
+421 33 5584 260

Dôležité kontakty

MUDr. A. Vargová obvodná lekárka
+421 33 5584 101
MUDr. Nina Iglovská geriatrická lekárka
+421 33 5586 461
MUDr. M. Šarvaicová zubná lekárka
+421 33 5584 163
Mgr. Mária Chatrnúchová lekáreň
+421 33 5583 027
MvDr. P. Horváth veterinár (Križovany n./D. č. 239)
+421 905 402 330
Pošta
+421 33 5584 259
Polícia Zavar
+421 33 5514 278
Hasičská služba
150, 112
Polícia
158, 112
Záchranná služba
155, 112
Pomoc obetiam trestných činov
+421 33 5564 709
Poruchy voda, kanalizácia - TAVOS
+421 33 59 66 182
Poruchy káblová televízia - VTR
+421 903 462 823; +421 903 750 288
Poruchy plyn
0850 111 727
Poruchy elektrina
0800 111 567