ADRESA

Zariadenie pre seniorov
Križovany nad Dudváhom 54
919 24 Križovany nad Dudváhom 
IČO: 00611948
DIČ: 202 11 80 964

TELEFÓN

office
+421 33 5584 260
ošetrovňa - sestry,
obytná časť budovy

+421 33 5584 152 

E-MAIL

všeobecný kontaktný mail
ek@zpskrizovany.sk

Sociálno-ekonomický úsek

Ing. Stanislava Štefunková zástupkyňa riaditeľky a vedúca sociálno-ekonomického úseku
+421 33 5584 260
Mgr. Alena Kurillová sociálna pracovníčka
+421 33 5584 260
Daniela Tóthová sociálno-ekonomická pracovníčka
+421 33 5584 260
Bc. Miroslava Ježová sociálno-ekonomická pracovníčka
+421 33 5584 260

Ekonomicko-prevádzkový úsek

Bc. Darina Ančová vedúca ekonomicko-prevádzkového úseku a 2.zástupkyňa riaditeľky
+421 33 5584 260
Edita Kuligová administratívna pracovníčka, hospodárka
+421 33 5584 260

Údržba

Dušan Šajbidor údržbár
René Královič údržbár

Personálne a mzdové oddelenie

Elena Solíková pracovníčka PaM
+421 33 5584 260

Stravovacia prevádzka

Ing. Mária Švecová vedúca stravovacej prevádzky
+421 33 5584 260
Anna Bališová hlavná kuchárka
+421 33 5584 260

Opatrovateľský úsek

Petra Nerádová vedúca opatrovateľského úseku
+421 33 5584 152
Zuzana Pisaríková denná sestra
+421 33 5584 152
Ošetrovňa stála služba
+421 33 5584 152
+421 902 525 301

Riaditeľka

PhDr. Ingrid Schlosserová, PhD. riaditeľka zariadenia
+421 33 5584 260