Pokojné prostredie, príjemná atmosféraprofesionálna starostlivosť

Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa snaží svojim klientom – seniorom vytvárať pocit domáceho  a rodinného prostredia a tak nahradiť seniorom pocit domova. Podporujeme kontakt s blízkou rodinou a priateľmi seniora žijúceho v našom zariadení, aby sme udržali jeho rodinné a sociálne väzby, ktoré mal aj pred nástupom do zariadenia. Snažíme sa, ak je to len trošku možné, aby seniori boli čo najviac a čo najdlhšie  sebestační, aby sme i touto formou zvýšili kvalitu ich života a zabezpečili tak dôstojné prežívanie ich staroby.

Exteriér nášho zariadenia

Interiér nášho zariadenia

Mikuláš

Máme nové madlá

Na zmrzline - prvá vychádzka po uvoľnení opatrení

                       

Aj takto sa vieme zabávať

ODOVZDÁVANIE DARČEKOV V RÁMCI PROJEKTU: "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK"

K Veľkej Noci nám prišli zaspievať deti z obecnej MŠ

Deň úcty k starším - konečne sa môžeme bez rúšok nadýchnuť a slobodne zabávať

Dobrá nálada nám nechýba

Aktivizačné činnosti

Výsledky tvorivej činnosti našich klientov

V teple nám chutí zmrzlina

Prechádzka po okolí

Po prechádzke vždy chutí

Spievanie - ďalšia forma aktivizácie

Deň otcov v našom zariadení

Pravidelná duchovná starostlivosť - spoveď a sv.omša

Oslava 90-tin našej klientky

Mesiac úcty k starším

Mikuláš 2022

Nácvik spevu na Vianoce 2022

Darčeky od detí z miestnej MŠ

Aj naše zariadenie triedi odpad

Pravidelné cvičenie

Svätá omša v zariadení

Kvetná nedeľa