Pokojné prostredie, príjemná atmosféraprofesionálna starostlivosť

Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa snaží svojim klientom – seniorom vytvárať pocit domáceho  a rodinného prostredia a tak nahradiť seniorom pocit domova. Podporujeme kontakt s blízkou rodinou a priateľmi seniora žijúceho v našom zariadení, aby sme udržali jeho rodinné a sociálne väzby, ktoré mal aj pred nástupom do zariadenia. Snažíme sa, ak je to len trošku možné, aby seniori boli čo najviac a čo najdlhšie  sebestační, aby sme i touto formou zvýšili kvalitu ich života a zabezpečili tak dôstojné prežívanie ich staroby.

Exteriér nášho zariadenia

Interiér nášho zariadenia

Máme nové madlá

Oslava 90-tin našej klientky

Darčeky od detí z miestnej MŠ

Aj naše zariadenie triedi odpad