Pokojné prostredie, príjemná atmosféraprofesionálna starostlivosť

Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa snaží svojim klientom – seniorom vytvárať pocit domáceho  a rodinného prostredia a tak nahradiť seniorom pocit domova. Podporujeme kontakt s blízkou rodinou a priateľmi seniora žijúceho v našom zariadení, aby sme udržali jeho rodinné a sociálne väzby, ktoré mal aj pred nástupom do zariadenia. Snažíme sa, ak je to len trošku možné, aby seniori boli čo najviac a čo najdlhšie  sebestační, aby sme i touto formou zvýšili kvalitu ich života a zabezpečili tak dôstojné prežívanie ich staroby.

                                                    Exteriér nášho zariadenia

                                                 Interiér nášho zariadenia

                                                               Mikuláš

                                                     Máme nové madlá

                       Na zmrzline – prvá vychádzka po uvoľnení opatrení

                                       Aj takto sa vieme zabávať – jún 2021

          ODOVZDÁVANIE DARČEKOV V RÁMCI PROJEKTU: „KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK“

        K Veľkej Noci nám prišli zaspievať deti z obecnej MŠ

Deň úcty k starším - konečne sa môžeme bez rúšok nadýchnuť a slobodne zabávať

Dobrá nálada nám nechýba

Aktivizačné činnosti

Výsledky tvorivej činnosti našich klientov

V teple nám chutí zmrzlina

Prechádzka po okolí

Po prechádzke vždy chutí

Spievanie - ďalšia forma aktivizácie

Deň otcov v našom zariadení