Kde nás nájdete

 

ADRESA

Zariadenie pre seniorov
Križovany nad Dudváhom 54
919 24 Križovany nad Dudváhom 

Zariadenie pre seniorov v Križovanoch nad Dudváhom sa nachádza priamo v centre obce pri obecnom úrade, v blízkosti kostola a obytnej zóny rodinných domov. Je v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Križovany nad Dudváhom a má právnu subjektivitu.
Z geografického hľadiska má veľmi výhodnú polohu. Od Trnavy je vzdialené cca 10 km a od mesta Sereď cca 8 km. V blízkom okolí sa nachádzajú obce Vlčkovce, Opoj, Zavar a Majcichov. Zariadenie má dobrú dostupnosť aj z Bratislavy a Nitry, nakoľko je umiestnené v blízkosti cestnej komunikácie R1 a D1. Táto poloha umožňuje komfort, rýchlosť a spoľahlivosť poskytovaných sociálnych služieb pre 80 seniorov zo širšieho okolia Trnavského kraja, Bratislavského a Nitrianskeho. Zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť.

Poďakovanie

 

Aktualizujeme.