Pravidelná duchovná starostlivosť

Naše zariadenie zabezpečuje pre svojich klientov pravidelnú duchovnú starostlivosť formou spovede a svätej omše. Zabezpečuje ju miestny kňaz, ktorý najprv vyspovedá chodiacich klientov a potom odslúži svätú omšu, pri ktorej sa im prihovorí v kázni a samozrejme im podá sväté prijímanie. V rovnakom čase druhý kňaz z neďalekej obce vysluhuje sviatosť zmierenia, prípadne sviatosť pomazania chorých a požehnáva ležiacich klientov na oddelení. O túto službu je zo strany klientov vždy veľký záujem.

Tags: No tags

Comments are closed.