Deň matiek

Na pripomienku dňa matiek sme našich seniorov potešili vystúpeniami miestnej folklórnej skupiny a detí z miestnej materskej škôlky.

Svätá omša v zariadení

V rámci pravidelnej duchovnej starostlivosti miestny pán farár o.Maroš Lovič vyspovedal našich klientov a odslúžil svätú omšu v priestoroch kaplnky nášho zariadenia.

Protipožiarny nácvik

V našom zariadení veľmi dbáme na bezpečnosť klientov a zamestnancov, preto pravidelne nacvičujeme situácie ako sa správať v prípade požiaru a edukujeme našich seniorov o význame prevencie pred požiarom s ukážkou funkcie hasiacich prístrojov.

Príprava na Veľkú Noc

Veľká Noc sa blíži a tak sa naši seniori dali na pletenie šibákov. Naše šikovné inštruktorky im všetko vysvetlili, seniori si tak opäť precvičili motoriku rúk a nakoniec sa tešili zo siedmych upletených šibákov.

Tvorenie k Veľkej Noci

V rámci voľnočasových aktivít naši seniori tvorili výrobky a výzdobu k Veľkej Noci. Jemnú motoriku si trénovali vytváraním stojanov na vajíčka, zajačikov z ponožiek, farbením orechových škrupín, či maľovaním obrázkov. Niektorí uprednostnili oddych formou sledovania komédie v televízii.

Pravidelná duchovná starostlivosť

Naše zariadenie zabezpečuje pre svojich klientov pravidelnú duchovnú starostlivosť formou spovede a svätej omše. Zabezpečuje ju miestny kňaz, ktorý najprv vyspovedá chodiacich klientov a potom odslúži svätú omšu, pri ktorej sa im prihovorí v kázni a samozrejme im podá sväté prijímanie. V rovnakom čase druhý kňaz z neďalekej obce vysluhuje sviatosť zmierenia, prípadne sviatosť pomazania chorých a požehnáva ležiacich klientov na oddelení. O túto službu je zo strany klientov vždy veľký záujem.