Vianočné posedenie 2022 – stretnutie našich seniorov na Štedrý deň