Petang v areáli nášho ZpS

Pohybové aktivity

Návštevu miestneho ihriska využili zdatnejší seniori aj na to, aby sa poriadne rozcvičili. Muži neodolali možnosti zahrať si futbal a ženy zvolili petang – výbornú spoločenskú hru, ktorá je vhodná pre akýkoľvek vek a pochádza z Francúzska. Tí, ktorí už toľko nevládzu sa s radosťou pozerali a povzbudzovali súťažiacich.

Piknik na ihrisku

Teplé dni našich seniorov nabíjajú novou energiou a tak naše inštruktorky sociálnej rehabilitácie pripravili ďalšiu aktivitu – prechádzku na miestne ihrisko spojenú s piknikom. Seniori sa potešili zmene prostredia, pochutnali si na pripravenom občerstvení a utužili vzájomné vzťahy rozhovormi a úsmevmi.

Na zmrzline

Konečne sa leto ukazuje v plnej kráse a tak sme so seniormi vyrazili na najobľúbenejšiu letnú pochúťku-zmrzlinu. Počas presunu si jeden druhému pekne pomáhali za asistencie našich sociálnych inštruktoriek a potom si už len vychutnávali zaslúženú studenú odmenu.

Spoločenské hry

Počasie nás obdarúva teplými a slnečnými dňami, preto naši seniori môžu pookriať vo vonkajších priestoroch nášho zariadenia. Viacerí sa rozhodli aktivizovať hraním rôznych spoločenských hier, iní uprednostnili debatu alebo oddych na lavičke. Nezabudli sme samozrejme na pitný režim, k dispozícii pre každého bola čerstvá voda v pripravených nádobách.

Deň otcov

Aj tento rok sme si s našimi seniormi pripomenuli Deň otcov. Seniori si v rámci aktivít nacvičili rôzne piesne, ktoré sme si spoločne všetci zaspievali. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie si pre seniorov pripravili kvíz, pri ktorom si museli pospomínať na staršie názvy a pomenovania rôznych vecí a mali za úlohu ich preložiť do dnešného jazyka. Nakoniec sme to trošku otočili naopak a skúšali sme, ako sa naši seniori orientujú v nových moderných pomenovaniach a či vedia, čo znamenajú. Počasie nám prialo a strávili sme tak príjemné chvíle radosti a spolupatričnosti, ktoré sme zakončili chutným obedom od našich kuchárov.

Duchovná starostlivosť

Na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi bola v našom zariadení odslúžená svätá omša, pred ktorou mali seniori možnosť sa vyspovedať.

Deň matiek

Na pripomienku dňa matiek sme našich seniorov potešili vystúpeniami miestnej folklórnej skupiny a detí z miestnej materskej škôlky.

Svätá omša v zariadení

V rámci pravidelnej duchovnej starostlivosti miestny pán farár o.Maroš Lovič vyspovedal našich klientov a odslúžil svätú omšu v priestoroch kaplnky nášho zariadenia.

Protipožiarny nácvik

V našom zariadení veľmi dbáme na bezpečnosť klientov a zamestnancov, preto pravidelne nacvičujeme situácie ako sa správať v prípade požiaru a edukujeme našich seniorov o význame prevencie pred požiarom s ukážkou funkcie hasiacich prístrojov.