Deň otcov

Aj tento rok sme si s našimi seniormi pripomenuli Deň otcov. Seniori si v rámci aktivít nacvičili rôzne piesne, ktoré sme si spoločne všetci zaspievali. Inštruktorky sociálnej rehabilitácie si pre seniorov pripravili kvíz, pri ktorom si museli pospomínať na staršie názvy a pomenovania rôznych vecí a mali za úlohu ich preložiť do dnešného jazyka. Nakoniec sme to trošku otočili naopak a skúšali sme, ako sa naši seniori orientujú v nových moderných pomenovaniach a či vedia, čo znamenajú. Počasie nám prialo a strávili sme tak príjemné chvíle radosti a spolupatričnosti, ktoré sme zakončili chutným obedom od našich kuchárov.

Tags: No tags

Comments are closed.