Pohybové aktivity

Návštevu miestneho ihriska využili zdatnejší seniori aj na to, aby sa poriadne rozcvičili. Muži neodolali možnosti zahrať si futbal a ženy zvolili petang – výbornú spoločenskú hru, ktorá je vhodná pre akýkoľvek vek a pochádza z Francúzska. Tí, ktorí už toľko nevládzu sa s radosťou pozerali a povzbudzovali súťažiacich.

Tags: No tags

Comments are closed.