Deň matiek

Na pripomienku dňa matiek sme našich seniorov potešili vystúpeniami miestnej folklórnej skupiny a detí z miestnej materskej škôlky.

Svätá omša v zariadení

V rámci pravidelnej duchovnej starostlivosti miestny pán farár o.Maroš Lovič vyspovedal našich klientov a odslúžil svätú omšu v priestoroch kaplnky nášho zariadenia.

Protipožiarny nácvik

V našom zariadení veľmi dbáme na bezpečnosť klientov a zamestnancov, preto pravidelne nacvičujeme situácie ako sa správať v prípade požiaru a edukujeme našich seniorov o význame prevencie pred požiarom s ukážkou funkcie hasiacich prístrojov.