Vianočné posedenie 2022 - stretnutie našich seniorov na Štedrý deň