Tvorenie k Veľkej Noci

V rámci voľnočasových aktivít naši seniori tvorili výrobky a výzdobu k Veľkej Noci. Jemnú motoriku si trénovali vytváraním stojanov na vajíčka, zajačikov z ponožiek, farbením orechových škrupín, či maľovaním obrázkov. Niektorí uprednostnili oddych formou sledovania komédie v televízii.

Pravidelná duchovná starostlivosť

Naše zariadenie zabezpečuje pre svojich klientov pravidelnú duchovnú starostlivosť formou spovede a svätej omše. Zabezpečuje ju miestny kňaz, ktorý najprv vyspovedá chodiacich klientov a potom odslúži svätú omšu, pri ktorej sa im prihovorí v kázni a samozrejme im podá sväté prijímanie. V rovnakom čase druhý kňaz z neďalekej obce vysluhuje sviatosť zmierenia, prípadne sviatosť pomazania chorých a požehnáva ležiacich klientov na oddelení. O túto službu je zo strany klientov vždy veľký záujem.